TCN CAE 2008

Internationell konferens om simulationsbaserad konstruktion och vetenskap


Ända sedan TCN grundades år 2001 som ett konsortium av företag och forskningsinstitut, så har dess yttersta mål varit att överföra kunskap och utbildning från vetenskap till industri genom bästa tillgängliga teknologier.

TCN strävar mot det här mallet genom att erbjuda ett stort urval av utbildningar inom CAE, virtuel prototyputveckling och testing, iDP och även ämnesområden kopplade till statistik, datastrukturer, IT och mjukvaruutveckling i allmänhet.

TCN erbjuder ett unikt kunskapsnätverk för alla internationella nätverk, och detta i en tid då världens ledande forskare frågar efter tvärvetenskaplig utbildning i datavetenskaper, ingenjörsteknik och datorteknik.
Under årets gång så erbjuder TCNs program korta kurser on-site, skräddarsydda utbildningar, distansundervisning, minimasters, master-kurser, sällskap för unga forskare och mycket mer. TCNs CAE-konferenser utgör ett forum där universitetsvärlden och forskningen möter industrin, och detta görs traditionellt på en attraktiv plats.

TCN CAE 2008 kommer att erbjuda ett internationellt forum för forskare, vetenskapsmän, ingenjörer och ledare inom tillämpade datavetenskaper. Konferensen kommer att sammanföra simuleringsexpertis från både industri och forskning, och kommer således att uppmuntra de senaste framstegen inom en tekniksektor som ett flertal oberoende studier anser vara oumbärliga för teknisk och vetenskaplig utveckling under 2000-talet.


Event Organized within EnginSoft Conference 2008
Read the Conference Press Release
Event Organized by Consortium TCN
Copyright 2008 TCN scarl